Înregistrări YouTube

Asociația Culturală Byzantion, prin activitățile de tehnoredactare coordonate de Alexandru Grigoraș, își propune postarea de partituri psaltice sub diferite forme (tehnoredactări, manuscris, extrase tipărituri) în scopul completării repertoriului muzical de strană pentru diferite momente ale slujbelor. Această inițiativă reprezintă, totodată, și o invitație către toți doritorii de a ne trimite, pentru postare, materiale ce pot îmbogăți această bibliotecă virtuală aflată la început.

Lucrările publicate sub diferite forme în această categorie au scopul de a îmbogăți repertoriul pentru slujba Vecerniei în diferite momente ale anului bisericesc.

Aici puteți găsi diferite compoziții precum polielee, doxologii, pasapnoarii, evloghitarii, cântări la canoane, irmoase catavasii s.a. ce se cântă la slujba Utreniei duminicilor.

Cu ocazia diferitelor proiecte ale corului Byzantion s-a optat pentru tehnoredactarea diferitelor partituri din Idiomelarul adaptat în românește de Dimitrie Suceveanu.

Triodul reprezintă perioada cea mai bogată în compoziții idiomele, având, totodată, o imnografie de o expresivitate aparte. Partiturile postate au fost interpretate de corul Byzantion în diferite slujbe sau concerte. Lansăm, cu această ocazie, invitația de îmbogăți numărul de postări cu noi partituri.

Pentru această perioadă punem la dispoziție iubitorilor muzicii psaltice câteva partituri din repertoriul interpretat de corul Byzantion.

Piatra de încercare pentru orice psalt, stilul calofonic reclamă o virtuozitate vocală de excepție și o cunoaștere pe măsură a ethos-ului glasurilor reprezentate prin thesis-uri largi.

Printre partiturile psaltice postate pe această pagină, o categorie este reprezentată de compoziții ce nu sunt interpretate în principalele slujbe ale ciclului liturgic ortodox de peste săptămână.